top of page

Spor Yapan Çocuklarda Beyin Daha Güçlü


Spor yapmanın hafıza ve düşünme becerilerini geliştirdiğini biliyoruz. Fakat, bilim adamları ilk defa fiziksel aktivitenin çocuklarda beynin büyümesi ve akademik performansın gelişmesine olumlu etkilerini ortaya koyan bir çalışma yaptılar.

İspanya Granada Üniversitesindeki bilim adamları yaptıkları bir çalışmada, fiziksel olarak fit olan çocukların beyinlerinin frontal ve temporal bölgeleriyle calcarine korteksinde daha fazla gri cevher oluştuğunu tespit ettiler. Bu bölgelerin hepsi, icra fonksiyonlarını (işleri yapabilmeye olanak tanıyan zihinsel beceriler) ve öğrenme ile motor beceri ve görsel işleme yetilerinde oldukça önemli rol oynaaktadır.

Araştırmacılar, fiziksel olarak fit olan çocukların fit olmayan yaşıtlarına göre beyinlerinde farklılık olup olmadığını ve bunun akademik başarıya etkisini incelediler.

Araştırma ekibinin başında olan Granada Üniversitesi Spor ve Sağlık Enstitüsü’nden Francisco B Ortega, “Cevap oldukça kısa ve güçlü: evet, fiziksel fitness önemli beyin yapı farklılıklarının oluşmasıyla direk irtibatlı ve bu farklılıklar çocuğun akademik başarısında ciddi rol oynamaktadır.” dedi.

“NeuroImage” Dergisinde yayınlanan çalışmada, motor becerinin, dil öğrenme ve okuma becerileri için önemli olan iki bölgede -inferior frontal gyrus ve superior temporal gyrus- gri cevherin artmasını sağladığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, araştırmacılar kas gücü ile gri cevher arasında bir bağ bulamamışlardır.

Çalışmanın yazarı Irene Esteban-Cornejo, cortical ve sub-cortical bölgedeki gri cevherin hacminin artışı, çocukların akademik performansını artırdığını açıklamıştır.

Irene Esteban-Cornejo, fiziksel fitness seviyesinin bedensel egzersizlerle artırılabileceğini; obez ve kilolu çocuklarda aerobik kapasite ile motor becerileri birleştiren egzersizlerin beynin gelişmesini uyararak akademik performansı artırabilecek etkin bir yaklaşım olduğunu eklemiştir.

Çalışmalarda aerobik kapasite ve motor becerilerin birlikte ele alındığı ATILIM KIDS WingTsun-Escrima çalışmaları sayesinde çocuklarınızın araştırmacılar tarafından tespit edilen faydalara ulaşmasını sağlayarak hem sağlıklı bedensel gelişimlerine destek olmak hem de gri cevherin artışıyla akademik performanslarının artmasını sağlamak mümkün olabilecektir.

Çocuğunuzun sağlık ve akademik performansını artırmanıza imkan tanıyacak en yakın ATILIM grubuna için tıklayınız.

Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2018/07/children-who-exercise-have-more-brain-power-finds-study/

Fotoğraf: Granada Üniversitesi

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page