top of page

ATILIM SavunmaSanatları® Çalışmanın Çocuğunuzun Hayatında Gerçekleştireceği 5 Önemli Değişiklik


Anne-babalar için en önemli sorun çocuklarını hayata ne gibi desteklerle hazırlamaları gerektiğidir. Onlarca değişik aktivite arasından hangileri çocuğunun gelişimine en fazla katkıyı sunar? Hangi aktiviteler çocuğun akademik ve okul başarısının artmasına yardım eder? Hangi aktivite çocuğu yaşam becerileriyle donatır? Hangi aktivite çocuğun hoşuna gider ve katılmaktan mutlu eder? ATILIM SavunmaSanatları® çocuk gruplarında bu taleplerin hepsini karşılayabilirsiniz. Çocukların genel fitness seviyelerini artıran ve oyunlar oynayarak eğlenceli bir ders imkanı sunan ATILIM çocuk grupları, savunma sanatları çalışmanın diğer faydalarını da çocuğa kazandırırken, aileler derslere katılan çocuklarındaki değişimi kısa zamanda görmeye başlarlar.

Bugün ATILIM SavunmaSanatları® Çalışmanın Çocuğunuzun Hayatında Gerçekleştireceği 5 Önemli Değişiklik hakkında paylaşımda bulunmak istiyoruz.

1) Bedensel Koordinasyon Gelişimi

Genel kanının aksine, insanların koordinasyon melekeleri doğumla gelmez. Koordinasyon kapasitesi doğumla birlikte geliyor olsaydı, insanlar doğar doğmaz yürümeye koşmaya konuşmaya başlaması gerekirdi. Koordinasyon melekeleri çocuklarca zaman içinde sportif aktiviteler dahil pratik yapıla yapıla gelişmektedir. Çocukların öğrenme kapasitesi bir sünger gibi herşeyi emmeye hazırdır ve çocukluk evresi koordinasyon gibi melekelerin gelişmesi için oldukça önemli bir dönemdir. ATILIM SavunmaSanatları® çalışmak diğer hiçbir sporla mukayese edilmeyecek şekilde çocuğun koordinasyon kapasitesini geliştirebilir.

Koordinasyon, beynin iki tarafını da çalıştıran fiziksel egzersizlerle gelişir. Genellikle hareketlerimizde (sağlak veya solak oluşumuza göre) daha gelişmiş yanımızı kullanma eğilimi gösteririz. Ancak ATILIM SavunmaSanatları® çalışmalarında çocuklar hareketleri beynin iki tarafını da kullanacak şekilde bol bol tekrar etmektedir ve bütün hareketler hem sağ, hem de sol taraftan yapıldığından çocukların iki tarafı da kullanmaları teşvik edilmekte ve çocuklarda vücudun iki tarafının dengeli şekilde gelişmesi sağlanmaktadır.

Yumruk veya tekme çalışmalarında kollar veya bacaklar sadece birer alettir. Hareketler basit gibi görünmekle birlikte, güç ve isabet için kafa, ayak, beden, kalça pozisyonu gibi pek çok detay devreye girmekte ve bunların etkin koordinasyonu sağlanmaktadır.

ATILIM SavunmaSanatları® çalışan çocuklarda bedensel koordinasyon doğal şekilde gelişmektedir.

2) Kendine Güvenin Gelişmesi

Kendine güven öğretilebilen bir karakter özelliği değildir. Kendine güvenin ne anlama geldiğini öğrenmek veya anlamak yeterli değildir. Çocukların bunu içselleştirebilmek için tecrübe etmeleri gerekir. Bunu sağlamanın en iyi yolu da ATILIM SavunmaSanatları® dersidir.

Çocukların ATILIM SavunmaSanatları® dersine katıldığı her gün kendine güven gelişmeye devam eder. Her seferinde çocuklar kendini daha güçlü hissederek derse katılmaya devam ettiğinden kendilerine olan güven daha da artmaktadır. Eğitmenler öğrencilerin yardıma ihtiyacı olduğunda yardım istemesini teşvik ederken, çocuklar açılmakta ve daha etkin iletişim kurabilmektedirler. Bunlar, çocuğun daha dışa dönük olmasına yardımcı olurken, kariyer basamaklarında dengeli ve güçlü yükseliş için oldukça önemli kişilik özellikleri kazanırlar.

Öğrencilerin her yeni derece imtihanında başarı göstererek, bir üst seviye programı çalışmaya hak kazanması da ilave güven geliştirir. Her seferinde minik ilerlemelerle istikrar ve disiplinle başarının ulaşılabilir olduğunu ve kendilerinin de bunu gerçekleştirebildiğini yaşayarak göreceklerdir.

Seviyeleri ilerledikçe, daha üst düzey kişilerle çalışabilmek çocukların kendilerine olan güvenlerini ciddi şekilde geliştirecektir.

3) Talimatları Dinleme ve Uygulama İsteği

Çocukların yaşları gereği aktif olmaları odaklanma sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. ATILIM çocuk grupları, geleneklere saygılı eğitim anlayışı sayesinde ilgi ve odaklanmanın artırılması, dikkat kaybının ve dağınıklığının azaltılması ve yaşıtlarla pozitif ilişkiler geliştirilmesine ciddi katkılar sunmaktadır.

ATILIM SavunmaSanatları® gruplarında dersler açık ve net kurallarla yapılmakta olup, eğitmenler bu kuralları ısrarla takip ederler. Standart ders işleme yapısı, heyecan verici oyunlar ve eğlenceli uygulamalar çocukların sadece ilgisini çekmez, aynı zamanda dikkatini toparlamasına ve talimatları aktif dinlemesine de yardımcı olur. Ders içi ve dışında olumlu davranış kalıpları güçlendirilirken, öğrencinin bu normlarda hareket etmesi teşvik edilir ve öğrenciler bu tip güçlü ve faydalı davranışlar öğrendiklerini bilmeden bu davranışlar karakterlerine işler.

Sonuç olarak ATILIM SavunmaSanatları® çocuğunuzun odaklanmasına katkı sunarken, dojoda, evde ve okulda akıllı birer dinleyici olmalarını sağlar.

4) Takım Çalışma Anlayışını Destekler

ATILIM SavunmaSanatları® kişisel gelişime odaklanmaktadır ancak hiçbir kişisel gelişim eğitmen ve sınıf arkadaşları olmadan gerçekleşemez. Yarışma odaklı takım sporlarında, kazanmak veya kaybetmek üzerine odaklanan takım ruhunun aksine ATILIM SavunmaSanatları® ’nda sürekli bir şekilde sınıf arkadaşlarıyla rekabet etmeden çalışarak bu ruhu geliştirmek üzerine durulmaktadır. Bu şekilde, öğrenci kendisinin iyi olması için illa başkasının kötü olmasını arzulamak veya başkasından daha iyi olmayı istemek değil, kendi iyiliği için önce birlikte çalıştığı arkadaşının iyiliğini istemektedir. Bu bağlamda, rekabet odaklı bir takım ruhu değil, birlikte gelişme ve iyileşme odaklı bir takım ruhu ön plana çıkmaktadır.

ATILIM SavunmaSanatları® dersleri selamlama ile bitmekte, ders sonunda birlikte çalışılan arkadaşlarla sarılma veya el sıkma şeklinde ayrılmakta ve eğer sert çalışıldı ise özür dilenerek incinme olup olmadığı sorulmaktadır. Bu ve benzeri davranışlarla bir aile içinde olunduğu pekiştirilmekte, birlikte gelişerek takım ruhu perçinlenmektedir.

Dojoda kurulan arkadaşlıklar, zaman içinde aidiyet hissini pekişmektedir. Keza, özellikle ATILIM WingTsun branşının ve genel olarak ATILIM’ın kuruluş prensipleri “aile” sistemi üzerinedir. Aile sistemi olmak sadece eğitmene “Sifu” yani “Baba”, asistan eğitmene “Sihing” yani “Abi” demekle sınırlı olmayan, gerçek bir dostluk ve aile anlayışını hakim kılınmasıyla mümkün olmaktadır. Öğrenci büyük bir aile içerisinde olduğunun hissiyle hem aileden istifade etmeye çabalamaya, hem de aileye katkı sunmaya gayret etmektedir.

Sonuç olarak, ATILIM ailesi her öğrencinin kendisine rol model alabileceği, sadece öğrencisinin iyiliğini isteyen ve bunun için gayret eden eğitmenler ve arkadaşların olduğu bir ortam olarak, çocuklarda bir takım ve aile içerisinde hareket etme bilincini geliştirmektedir.

5) Daha Bağımsız Olma

Daha bağımsız olma, yukarıda sayılan özelliklerle birlikte çocuğunuzda doğal olarak gelişen bir özelliktir. Daha iyi bedensel koordinasyon, odaklanma, güven ve takım ruhuyla çocuğunuz kendini çok daha bağımsız hissetmeye başlayacaktır. Düzenli ATILIM SavunmaSanatları® çalışmaları, çocuğunuzun ondan ayrılırken bacaklarınıza yapışıp, nefesinin yettiği kadar bağırarak ağlamasına dur diyecektir.

ATILIM SavunmaSanatları® çalışmalarına düzenli katılan çocuklar, kendilerine hedefler koymaya başlayacak ve bu hedeflere ulaşmanın tek yolunun düzenli çalışma ve gayret olduğunu, kısa yollar olmadığını göreceklerdir. Kazanılan her yeni öğrenci derecesi, onun sadece kendi emekleriyle ulaştığı yeni bir seviye olup, sürekli kendi başarı çıtasını yükseltmesine yardımcı olacaktır.

Bağımsızlık, savunma sanatları eğitimi ile çocuğunuza kazandırabilecek olduğunuz ve hayatının her aşamasındaki başarısında kritik önemi haiz bir karakterdir.

Her çocuk düzenli savunma sanatı antrenmanlarından istifade edecektir. Çocuğunuzun hayatında onların geleceğe hazırlanmasında önemli gerçek karakter değişiklikleri ve güçlenmesi göreceksiniz. Hala kararsız mısınız? Son olarak şunu da ifade edelim, savunma sanatı çalışmak çocuklara arkadaşlarının yanında bir ayrıcalık kazandırmaktadır ve etkileyici görünmektedir. Çocuğunuza bu olumlu davanış özelliklerini kazandırmak için bir iyilik yapıp, onu bir ATILIM SavunmaSanatları® çocuk grubuna götürerek, tanıtma dersine katılmasını sağlayınız!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page