top of page

8 Şok Edici Cinsel Şiddet İstatistiği


İster saldırı ve tecavüz, ister sarkıntılık, ne şekilde olursa olsun cinsel şiddet insanlığın dibe vurduğu suçlardan birisidir. Ancak, kimse kendi başına gelene kadar bu tip bir saldırıya kurban gideceğini düşünmediği için maalesef hazırlıksız yakalanmaya devam edilmektedir.

İşte durumun ne kadar vahim olabileceğini gözler önüne sermek için cinsel şiddet suçlarına ilişkin bazı istatistik verileri paylaşalım:

8 Korkunç Cinsel Şiddet İstatistiği:

8. Fail

Tecavüzcülerin sadece %6’sı mahkum olmaktadır. Bütün taciz olaylarında, faillerin %23’ü kurbanla saldırı öncesi aile bireyi veya arkadaş gibi bir ilişkisi vardır. Maalesef faillerin %3’ü kurbanın akrabasıyken, %38 oranında failler kurbanın arkadaşı veya tanıdığı kişidir. Faillerin sadece %31’i kurbana yabancıdır.

7. Yer

Taciz olaylarında, saldırının gerçekleştiği yer de büyük önem taşımaktadır. Tecavüz vakalarının %30,9’u failin evinde gerçekleşirken, %26.6’sı kurbanın evinde gerçekleşmektedir. Tecavüz olaylarının %10.1’i ise fail ve kurbanın birlikte yaşadığı evde meydana gelmektedir. Araçların tecavüz için kullanıldığı oran %7.2 iken, olayların %3,6’sı dışarda, %2.2’si barlarda meydana gelmektedir.

6. Rapor Edilen / Edilmeyen Tecavüz Olayları

Cinsel şiddet suçlarının en kötü yanlarından birisi de toplum baskısı, utanma veya diğer saiklerle olayların rapor edilme oranın çok düşük olmasıdır. Maalesef, tecavüzlerin %15’i, tecavüz girişimlerinin ise sadece %12’si rapor edilmektedir. Bu rakamlara bakıldığında, cinsel şiddet olaylarının esas miktarının rapor edilmediği açıkça görülmektedir. Acaba bunun suçlusu kim? Yönetimler mi, hukuk sistemleri mi, toplum mu, yoksa hepsi birlikte mi?

5. Kurbanın Yaşı

Cinsel saldırılarda, yaşına bakılmaksızın sorunla esas karşılaşanlar kadınlardır. Kurbanların %15’i 12 yaş ve altı, %29’u 12-17 yaşlarında, %44’ü ise 18 yaş altındadır. Kurbanların %80’i 30 yaş altındadır ve 18-34 yaş aralığındaki kadınlar en yüksek oranda saldırıya maruz kalan grubu oluşturmaktadır.

4. Fiziksel Yaralanma

Kurbanların karşılaştığı fiziksel zararlar arasında %33 oranında ezik, çürük ve diş kırılmaları gibi hafif fiziksel yaralanmalar bulunmaktadır. Diğer taraftan, %5 oranında silahla yaralanma veya kemik kırılması gibi ağır yaralanmalarla karşılaşılabilmektedir. Kurbanlar %82 oranında hastane, %55 oranında doktor, %17 oranında diş, %19 oranında paramedik ve %17 oranında fizik tedavi hizmetleri almaktadır.

3. Psikolojik Travma

Fiziksel yaralanmalara ilaveten, kurbanlar saldırı nedeniyle ciddi oranda psikolojik travma yaşamaktadırlar. Kurbanlarda, 3 kat daha fazla depresyon, 6 kat daha fazla PTSD (post-traumatic stress disorder) ve 4 kat daha fazla intihara meyletme görülmektedir. Bu insanlık dışı suçun, kurban üzerinde onarılması imkansız yarlar bıraktığı kesindir.

2. Erkeklere Tecavüz

Erkeklere tecavüz edilmediği varsayılsa da durum maalesef böyle değildir. Erkeklere yönelik tecavüz olaylarının rapor edilme oranı %10’un altındadır. Bazı çalışmalar, Amerikalı erkeklerin %3’ünün, bir diğer hesapla her 33 erkekten 1’isinin, hayatlarında tecavüz girişimi yaşadığı veya tecavüz edildiğini göstermektedir.

1. Çocuk Cinsel İstismarı

En kötüsü ise çocuklara yönelik cinsel istismar oranlarıdır. Kızların %19.7’si, erkek çocukların da %7,9’u cinsel istirmar kurbanı olmaktadır. Faillerin çoğu, kurbanın akraba veya tanıdığı kişilerdir.

Yapılması gereken en önemli şey ise ailelerin sürekli alarmda olması ve çocuklarıyla sürekli iletişimde olarak yakın takipte bulunmasıdır. Çocuklar son derece rahatsız edici bu gibi olayları aileleriyle ancak iyi bir iletişimleri varsa paylaşabilirler.

Korunma Yöntemi

Şiddetin her türlüsünden mümkün olduğunca kaçmak ve şiddet olası ortamlardan uzak durmak en iyi çözümdür. Bununla birlikte, cinsel şiddet olaylarının büyük çoğunluğunun akraba, arkadaş veya aynı evde kalan kişilerden gelmesi kaçınmayı bazen zorlaştırmaktadır.

Her ne olursa olsun, her bireyin en azından ilk anda kendisini saldırgandan koruyabilecek refleks cevapları vücuduna yerleştirmiş olması ve bu reaksiyonların kas hafızası haline gelerek istemsiz de olsa şok altında çıkacak şekilde eğitim alması zaruridir.

ATILIM WingTsun ve ATILIM Escrima çalışmaları bu tip saldırılardan kendinizi koruyabilmek için en ideal savunma sanatlarıdır. Sifu AKIN liderliğinde geliştirilmiş olan "ATILIM Women" ve "ATILIM Kids" eğitimleri özellikle bu tip durumlarda kadınların ve çocukların kendini koruması için temel eğitimi hazır şekilde sunmaktadır.

Bu eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak ve en yakın okula kaydolmak için lütfen linkleri tıklayınız.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page