ATILIM KIDS WingTsun, Çocuğunuzun Duygusal Zekasını Nasıl Geliştirir


Çocuklar ailenin ve ülkenin geleceğidir. Onlar, dünyaya barışı yayacak ve insanlığın gelişimine katkıda bulunacaklarını beklediğimiz yarının liderleridir. Bu nedenle, çocuklara uygun eğitim çok büyük önem arzetmektedir. Fakat eğitim kelimesi okulla ve ders kitaplarıyla sınırlanmamalı; aksine, dünyanın gerçeklerini kapsayan geniş bir terim olarak ele alınmalıdır.

Hayat sürekli devam eden bir mücadeledir. Bu mücadelede hayatta kalabilmek için insanlığın geleceği olan çocuklar küçük yaştan itibaren çeşitli becerilerle donatılmalıdır. Bu özellikler arasında üzerinde dikkatle odaklanılması gereken birisi de duygusal zekadır.

Duygusal zeka, bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını anlayabilme ve yönetebilmesi anlamına gelir. Duygusal zekanın en az üç önemli özelliği vardır: i) duygusal farkındalık (duyguları tanımlayabilme ve adlandırma), ii) duyguları kontrol ederek düşünme ve problem çözme gibi görevlerde uygulama becerisi, iii) duyguları yönetebilme kabiliyeti.

Çocuğunuzu başarılı bir hayata hazırlamak istiyorsanız, bir savunma sanatları okuluna kaydettirmeyi düşünmelisiniz. ATILIM KIDS WingTsun çocukların hayatının sonraki aşamalarında ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri inşaa etme gücüne sahiptir.

Bir ebeveyn olarak siz çocuğunuza hayatlarında en iyi olabilmeleri için gerekli enstrümanları sağlamayı düşünmelisiniz. Bugün sizlerle, ATILIM KIDS WingTsun'un çocuklarda duygusal zekanın gelişimine beş farklı katkısını ele almak istiyoruz:

1) ATILIM KIDS WingTsun çocukların kendine güvenini güçlendirir

ATILIM derslerinin çocuğunuza en önemli katkılarından birisi çocuğa kendine güven duygusunu aşılamasıdır. Kendine güven eksikliği çocuğunuzun tüm hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek önemli bir problemdir. Kendine güven eksikliği, artık ciddi bir salgın halini almış akran zorbalığının kurban olma gibi pekçok sorunu beraberinde getirir.

Kendine güvenle güçlendirilen çocuklar sosyal ve entellektüel gelişimlerinde bu güveni hissederler. Kendine güven arttıkca örgün eğitimin faydaları da en üst seviyeye çıkacaktır, zira çocuklar kendilerine ve başarabileceklerine daha çok inanmaya başlayacaklardır.

ATILIM KIDS WingTsun sınıflarındaki sıkı çalışmayı alışkanlık haline getiren ve kendilerini başarıya adayan çocuklar yüksek düzeyde öz güvene sahip olurlar. Bu karakteristik özellik karanlık gelecekte onların yollarını aydınlatacak bir ışık olacaktır.

2) Sosyal becerileri geliştirir

ATILIM KIDS WingTsun sınıflarında çocuklar ortak hedefleri başarmak için sürekli olarak yaşıtları ile etkileşim içindedir ve bu onlara takım halinde calışmayı öğrenmelerine yardımcı olur. Derslerde birçok oyun varyasyonu takım çalışması ruhunu destekleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylece yaşıtlarıyla etkileşim sürekli hale gelir ve olumlu sonuçlar verir. Yüksek dereceli öğrenciler antrenman yaparken her zaman akranlarını destekler ve liderlik yapar. Bu da onların uzun savunma sanatları yolculuklarında birlikte samimi bir arkadaşlık ortamında büyümelerine ve öğrenmelerine katkı sağlar.

Etkileşim hayatın vazgeçilmez olgularından birisidir. Çocuklarımızın diğer insanlarla iyi bir etkileşime nasıl girebileceklerini öğrenmeleri hayatları boyunca faydalı olabilecek önemli bir kazanımdır.

3) Konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirir

Teknolojik cihazlar, ne kadar önemli olursa olsun çocukların odaklanma ve konsantrasyonunu olumsuz etkilediği müddetçe çocuğa katkı değil zarar verir. Odaklanmayı ve konsantrasyonu sürdürmek kişisel gelişimin anahtarıdır.

ATILIM KIDS WingTsun çocukları kendilerini daha iyi geliştirmeleri için adım adım yönlendirir ve hayatlarında değişik dönüm noktalarına ulaşmayı ve başarmayı öğrenmelerine yardımcı olur. Zamanla çocukların odaklanma ve konsantrasyon kapasitelerini gelistirirler.

Yüksek seviyede odaklanma ve konsantrasyona sahip olan bir çocuk hem spor salonunda hem de spor salonu dışında bu özelliğinin faydasını görecektir. Bu bağlamda, düzenli ATILIM KIDS WingTsun derslerine katılan öğrencilerde okul başarısının da arttığına şahit olunacaktır.

4) Problemlerle başa çıkma

Çocukların zorluklarla karşılaşması sadece savunma sanatları çalışırken olmaz. Hayat sürekli olarak artan zorluklarla çocukların karşısına çıkacaktır. ATILIM KIDS WingTsun dersleri gerçek yasamın mikro ölçeğidir. Öğrenci birçok zorlukla karşılaşıp, bunlarla rehber eşliğinde ve güvenli bir ortamda mücadele ederek problemlerle başedebilme kapasitelerinin gelişmesine büyük katkı sağlayabilir.

Bazen çocuklar bir tekniği standart bir seviyeye ulaşana kadar tekrar etmek zorunda kalırlar Ders sırasında ne yapılırsa yapılsın, çocuklar sürekli olarak meydan okumalarla karşılacak ve bunları adım adım aşacaklardır.

Ne yazik ki; günümüz genç nesli günlük hayatın stresli zorlukları ile mücadele etmek için zihinsel ve duygusal olarak hazır değildir. Pratik yapmak mükemmelleştirir. ATILIM KIDS WingTsun derslerinde