top of page

Çocuğunuzu Akran Zorbalığından Kurtarmanın  Garantisi Olarak ATILIM Kids®’in 8 Faydası


Akran zorbalığı kurbanı olan çocuklar için okul son derece korkutucu, gergin ve mutsuz bir yerdir. Bu çocuklar, kendilerini ezilmiş, sindirilmiş ve savunmasız hissederler. Hergün dünya üzerinde milyonlarca çocuk benzer baskı ve saldırıların kurbanı olurken, aileler de en değerli varlıkları olan çocuklarını koruyamamanın üzüntüsünü yaşarlar.

Çüzüm mü? Çocuğunuzu en kısa sürede bir ATILIM Kids® sınıfına kaydettirmek. ATILIM Kids® sınıfları çocuğunuza sadece kendini korumayı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda muhtemel zorbalık durumlarıyla karşılaşmamak için strateji ve davranışları da öğretir. ATILIM Kids® çalışmalarında çocuğunuz bütün hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı ve hayattaki başarısına önemli katkılar sağlayacak dersler de öğrenirler.

Bu yazımızda, Çocuğunuzu Akran Zorbalığından Kurtarmanın Garantisi Olarak ATILIM Kids®’in 8 Faydasını paylaşacağız:

1) Kendilerine güvenleri gelişir

Her ATILIM Kids® dersinde form veya drillerle yeni bir hedefe ulaşılır. Hedeflere ulaşmak, çocuğun kafasına koyduğu şeyleri yeterli gayret gösterirse başarabileceğini ortaya koyar. Küçük küçük de olsa, her derste yeni bir hedefe ulaşmak çocuğun kendine güvenini pekiştirir.

Zorbalar, zayıf ve kendine güvenmeyen çocukları hedef seçmeyi tercih ederler. Zorbalar, ATILIM Kids® dersinde kendine güveni gelişen çocukları hedef almaktan zaman içerisinde vazgeçeceklerdir.

2) Disiplinli olurlar

Her derste ATILIM Kids® eğitmenleri disiplinli olmayı davranış ve ifadelerle pekiştirici eğitimler verirler. Sırada durmak, sıranın kendisine gelmesini beklemek gibi oldukça basit görevler bile disiplin anlayışını ciddi şekilde geliştirmektedir. Bu davranışlar çocuklarda doğru ve yanlış kavramlarını geliştirmektedir.

ATILIM Kids® derslerine katılan çocuklar limitlerini bilirler, hangi davranışların zorbaları tetikleyeceğini de bilerek bunlardan kaçınırlar, zorbayla yüzyüze geldiğinde durumun daha kötüye gitmemesi için duruş ve davranış olarak güçlü kalmaya kendilerini zorlar ve bunu başarırlar.

3) Saygı gösterirler

Çocuklar ayağı sınıfa bastığı andan itibaren eğitmenlerine ve sınıf arkadaşlarına nasıl saygı göstermesi gerektiğini öğrenmektedirler. Selamlama, yumruk tokuşturma, elleri çakma gibi basit beden dili işaretleri bile karşılıklı saygı ve hayranlık uyandırır. Bunlar diğer çocuklarla arkadaş olsa da olmasa da nasıl davranması gerektiğini öğretir.

Çocuk, başkasına saygı gösterirken aslında kendisine de ne kadar saygı gösterdiğini ortaya koyar. Bu da, çocuğun zorbalarca sıkıştırılmasının önüne psikolojik bir engel koyar. Çocuk, saygının temel bir insan hakkı olduğunu ve kimsenin kötü davranışı haketmediğini öğrenir.

4) Uyuşmazlık çözümlemesi yapabilirler

Çocuğunuz ATILIM Kids® sınıflarında kendisini fiziksel şiddet kullanmadan korumayı öğrenmeye başlayacaktır. Bu eğitim sürecinde eğitmenler savunma sanatlarının sadece başka çare kalmazsa kendisini korumak için kullanılacağını ancak kesinlikle başkasına zarar vermek için kullanılmaması gerektiğini vurgulamaktadırlar. ATILIM Kids® sınıflarında çocuklar uyuşmazlıkları çözümlemeyi öğrenirler ve beden dili, duruş ve konuşmasıyla zorbalardan kendisini şiddet kullanmaya gerek kalmadan koruyabilecek hale gelirler.

Çocuğunuz, derslerde davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi ve uyuşmazlık halinde doğru yolu seçmeyi öğrenir. Bu, sadece çocuğun zorbalardan korunması için değil, aynı zamanda kendisinin de zorbalık yapmaması için önemli bir eğitimdir.

5) Sosyaldirler

ATILIM Kids® sınıflarında çocuklar kendileri gibi düşünen diğer çocuklarla ömür boyu sürecek arkadaşlıklar tesis edeceklerdir. Birlikte hedefe ilerleyen bireyler olarak çocuklar daha samimi olmakta, zengin karakter özellikleri geliştirmelerine fırsatlar oluşmaktadır. Bunlar çocuğun etrafında iyi kişilerden oluşan bir ortamda sosyal ve girişken bir karakter geliştirmesine yardımcı olur.

Çocuk ne kadar sosyalse o kadar az zorbalık kurbanı olur. Yeni arkadaşlıklar kurma becerisi etrafında onu seven ve gerektiğinde destek olacak pozitif ve mutlu bir kitle oluşmasına yardımcı olur.

6) Hedefleri vardır

Çalışmalar, sportif olmayan veya dersleri kötü olan çocukların daha fazla zorbalık kurbanı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu, çoğunlukla akademik performans başta olmak üzere kendine güven eksiğinden kaynaklanmaktadır.

Çocukların ATILIM Kids® sınıflarında öğreneceği en önemli şeylerden bir tanesi hedef koyma ve hedefe ulaşmak için çalışma şuurudur. Öğrencilerin hiyerarşik yapısını da düzenleyen “derece sistemi” nedeniyle sürekli yeni bir dereceye çıkmak için emek verecek ve çalışacaktır.

Bu süreçte hedef koyma ve istediği hedefe ulaşmak için emek sarfetme ve ter dökme gerekliliğini anlayacaktır. Şüphesiz ki, bu anlayış sınıfındaki derslerine de etki edecek ve akademik başarısı artarken, zorbaların hedefi olma oranı da azalacaktır.

7) Mutludurlar

ATILIM Kids® sadece dövüş veya savunma teknik ve uygulamaları değildir. Dersler çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine uygun son derece eğlenceli oyunlarla desteklenmektedir. Öğrenciler ders biter bitmez bir sonraki dersin gelmesi için sabırsızlanmaya başlamaktadırlar. Dersler mutlu olmak, eğlenmek ve isteyerek yaptıkları çalışmaların yeridir.

Zorbalar çoğunlukla mutsuz veya kolaylıkla morali bozulan çocukları hedef seçmektedirler. Bunun nedeni, zorbaya çok çabuk ve orantısız tepki vermeleri ve buna karşılık zorbanın da onlarla uğraşmasına sebep teşkil etmesidir. ATILIM Kids® derslerine katılan çocukların mutlu halleri etrafında zorbalık yapacak kişilerin olumsuz enerjisini emmeye ve nötürlemeye yeter de artar bile. Zorba bütün uğraşına rağmen beklediği kontrolsüz tepkiyi göremeyince bu kişiyle uğraşmayı keserek uzaklaşmayı tercih edecektir.

8) Kendilerini koruyabilirler

ATILIM Kids® dersleriyle kendilerini fiziksel saldırılardan korumayı öğrenen öğrenciler, yukarıda sayılan bütün hususlara rağmen halen bir zorbanın fiziki saldırısına maruz kalırsa; o zorbayla en iyi şekilde nasıl ilgilenmesi gerektiğini çok iyi bilirler.

Saldırdığında kendisini küçük düşürme ihtimali olan cevap görme endişesi zorbanın çocuklara saldırmasının önündeki en iyi engeldir. İçerisinde çekiç olmayan hiçbir takım çantası olmayacağı gibi, ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır en etkili savunma sanatını biliyor olmak, çocuğunuzun zorbalarla başa çıkma kapasitesini ciddi şekilde artıracaktır.

Çocuğunuzun akran zorbalığı kurbanı olduğunu düşünüyor ve kendi sorunlarını kendisinin çözebilmesine müthiş katkısı olacak bir kapasiteye sahip olmasını arzu ediyorsanız en yakın ATILIM Kids® sınıfına kaydettirmek için acele edin. Bu, çocuğunuzu sadece zorbalıktan korumayacaktır. Hayatının her anında ihtiyaç duyabileceği dersler ve değerlerle donatacak, sağlıklı bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimin yanında karakter oluşumuna da benzersiz katkılar sunacaktır. Çocuğunuzu hayatı boyunca zorbalıktan korumak için en kısa sürede bir ATILIM Kids® sınıfına kaydettiriniz!

Bir haftalık ücretsiz deneme dersi alabileceğiniz en yakın ATILIM gurubu/okulu için lütfen tıklayınız.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page